Hakkımızda

Altınbaş Psikoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (APAM) 2012 Mart ayında kurulmuştur. Merkezin amacı; psikoloji biliminin çeşitli alanlarında araştırma, geliştirme, inceleme ve uygulama yapmak, kısa ve uzun süreli eğitim-öğretim programları düzenlemek ve bu şekilde Altınbaş Üniversitesi’nin topluma hizmet ile bilimsel bilgiyi ilerletmek görevine, kamu ve uluslararası kuruluşlarla iş birliğinin gelişmesine katkıda bulunmaktır. APAM olarak hem bölüm öğretim üyelerinin özerk araştırma projeleri hem de A.Ü. Psikoloji Lisans ve Yüksek Lisans Programı öğrencilerinin yer aldığı bilimsel araştırma projeleri ve seminerler, konferanslar, kongreler ve benzeri bilimsel toplantılar ile faaliyetlerine devam etmektedir.  

Merkezin faaliyet alanları şu şekilde sıralanabilir: 

  • Psikoloji alanında araştırma, geliştirme, inceleme, uygulama çalışmaları ve projeler yapmak ve bilimsel yayın üretmek. 
  • Psikoloji alanında sürekli eğitim ve yaşam boyu eğitim faaliyetlerinde bulunmak. 
  • Toplumda psikolojik sorunları olan bireylere yönelik psikolojik hizmetler sunmak. 
  • Psikoloji biliminin çalışma alanları ile ilgili kurslar, seminerler, konferanslar, kongreler, hizmet içi eğitim programları ve benzeri bilimsel toplantılar düzenlemek ve düzenlenmesine katkıda bulunmak. 
  • Ulusal ve uluslararası kuruluşlarla psikoloji alanında iş birliği yapmak. 
  • Yüksek lisans ve doktora öğrencilerine süpervizyon altında uygulamalı eğitim vermek. 

APAM çatısı altında faaliyet Sosyal Psikoloji ve Gelişim Psikolojisi araştırma laboratuvarımızda hem bu alanlarda hem de bu iki alt alanın kesişimindeki alt disiplinler arası çalışmalar yürütülmektedir. Araştırma laboratuvarı dahilinde bilimsel çalışmaların yürütülmesi ve araştırmacı yetiştirilmesi vasıtası ile bilimsel yetkinliği güçlendirmek, geleceğin akademisyenlerini yetiştirmek, öğrencilerin ve araştırmacıların hedefledikleri kariyeri inşa etmelerine destek olmak, yeni nesil öğrenci ve araştırmacılara somut miraslar bırakmak amaçlanmaktadır. Bu amaçların somutlaştırılması için Merkezimiz, Lisans proje ve Yüksek Lisans tezlerinin yayına dönüşmesini sağlamak için gerekli desteği sunmakta, öğrenci ve araştırmacılara projeler vasıtasıyla fiziksel, maddi ve akademik destek konusunda yol gösterici uygulamalar sürdürmekte ve öğrenci ve araştırmacıların araştırmalarını sunabilecekleri, tartışabilecekleri, uygulayabilecekleri ve geliştirebilecekleri bir ortam sunmaktadır.  

APAM, araştırma faaliyetleri dışında, uygulama faaliyetlerine de odaklanmaktadır. Klinik Uygulama Birimi ve Çocuk Üniversitesi gibi birimler ile üniversitenin potansiyelini kendi öğrencileri dışında toplumun bütün katmanlarına açmak ve üniversite dışına da psikolojik hizmetler vermektedir. APAM bünyesindeki Çocuk Üniversitesi ve Gençlik Araştırma Birimi İstanbul Kalkınma Ajansı tarafından desteklenerek kurulmuştur. Bu kapsamda 2012-2020 yılları arasında toplamda 44 okul/kurum ile 4066 çocuğun katılımında, farklı içerik ve temalarda atölye çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Klinik Psikoloji Uygulama Birimi ise, 2022 yılı itibari ile Altınbaş Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans programı öğrencilerinin üst düzeyde mesleki becerilere sahip, etik değerlere önem veren klinisyenler olarak yetişebilmeleri için süpervizörler eşliğinde gerekli gözlem, görüşme, psikolojik test ve psikoterapi uygulamaları gerçekleştirebilecekleri bir ortam sunmaktadır.

Altınbaş Üniversitesi Psikoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (APAM) ve İİSBF Psikoloji Bölümü bünyesindeki işlev gösteren Sosyal ve Gelişim Psikolojisi Araştırma Laboratuvarı ve Klinik Psikoloji Uygulama Birimine ev sahipliği yapan görüşme odaları 2022 Aralık ayı itibariyle Gayrettepe Sosyal Bilimler Yerleşkesi’nde 7. Kat F703-704 numaralı odalarda kullanıma başlamıştır. Merkez bünyesinde bir “Sosyal-Gelişim Görüşme Odası” ve üç tane “Klinik Görüşme Odasından” bulunmaktadır.

 

APAM Yönetim Kurulu

APAM Danışma Kurulu

Prof. Dr. Dilek Şirvanlı Özen

Dr. Öğr. Üyesi Duygu Taşfiliz

Dr. Öğr. Üyesi Büşra Alparslan

Dr. Öğr. Üyesi Burak Emre Gürsoy

Dr. Öğr. Üyesi Esra Gül Koçyiğit

Dr. Öğr. Üyesi Ayşegül Güner Algan

Dr. Öğr. Üyesi Yeşim Yavaşlar Doğru

Dr. Öğr. Üyesi Gonca Nebioğlu

Dr. Öğr. Üyesi Onur Cem Doğru

Dr. Aydın Bayad