Birimler

Sosyal Psikoloji ve Gelişim Psikolojisi Araştırma Birimi

APAM çatısı altında faaliyet gösteren Sosyal Psikoloji ve Gelişim Psikolojisi Araştırma Biriminde, hem bu psikolojinin bu alt alanlarında hem de bu iki alt alanın kesişimine ait alt disiplinler arası bilimsel çalışmalar yürütülmektedir. Araştırma birimimiz, bilimsel araştırmaların yürütülmesi ve araştırmacı yetiştirilmesi vasıtası ile bilimsel yetkinliği güçlendirmek, geleceğin akademisyenlerini yetiştirmek, öğrencilerin ve araştırmacıların hedefledikleri kariyeri inşa etmelerine destek olmak, yeni nesil öğrenci ve araştırmacılara somut miraslar bırakmak amaçlarını taşımaktadır. Bu amaçların somutlaştırılması için merkezimiz, yüksek lisans tezlerinin ve lisans projelerinin yayına dönüşmesini sağlamak için gerekli desteği sunmakta, öğrenci ve araştırmacılara projeler vasıtasıyla fiziksel, maddi ve akademik destek konusunda yol gösterici uygulamalar sürdürmektedir. Ayrıca öğrenci ve araştırmacıların araştırmalarını sunabilecekleri, tartışabilecekleri, uygulayabilecekleri ve geliştirebilecekleri bir ortam sunmaktadır. Lisans ve lisansüstü öğrencilerimiz hem araştırma dersleri kapsamında hem de kendi projeleri kapsamında laboratuvar imkanlarından yararlanabilirler. Bu sayede öğrencilerimiz üniversite eğitimin en başından itibaren bilimsel araştırma yürütme deneyimi kazanabilmekte; bu da bilimsel bakış açısı kazanmalarına katkı sağlamaktadır.

Sosyal Psikoloji araştırma laboratuvarında genel olarak sosyal psikoloji, ancak özellikli olarak sosyal medya ve etkileri, ahlak, ayrımcılık konularında çalışmalar yürütülmektedir. Yaşam boyu gelişimin döllenmeden ölüme kadar olan süreci kapsamasından hareketle Gelişim Psikolojisi araştırma laboratuvarlarımızda insan gelişiminin farklı dönemlerine yönelik, özellikle sosyal gelişim bakış açısına sahip çalışmalar yürütülmektedir. Dönemler açısından çocukluk-ergenlik ve yetişkinlik dönemlerinin yoğun çalışıldığı laboratuvardaki çalışma konuları ebeveynlik, yakın ilişkiler, sosyal bağımlılık gibi sosyal gelişime yönelik konulardır. Çalışmalarımızın bazılarında uluslararası ortaklarımız yer almaktadır. Bunlara ek olarak, laboratuvarımızda ebeveyn, öğretmen, veli gibi kişinin gelişiminde anlamlı etkileri olan bireylere eğitimler verilmekte; insan iyi oluşunu artırıcı atölyeler düzenlenmektedir.

Klinik Psikoloji Uygulama Birimi

APAM bünyesindeki Klinik Psikoloji Uygulama Birimi, klinik psikoloji yüksek lisans programı öğrencilerimizin üst düzeyde mesleki becerilere sahip, etik değerlere önem veren klinisyenler olarak yetişebilmeleri için süpervizörler eşliğinde gerekli gözlem, görüşme, psikolojik test ve psikoterapi uygulamaları gerçekleştirebilecekleri bir ortam sunmaktadır. Klinik psikoloji yüksek lisans programı eğitiminin önemli bir parçası olan ve bir eğitim süreci olarak değerlendirilen “süpervizyon”, eğitimleri devam eden psikologların, danışanları ile yapmış oldukları görüşmeler hakkında uzman olan hocaları ile değerlendirme ve fikir alışverişinde bulunmalarıdır. Bu eğitim süreci, klinik psikoloji alanında uzmanlığını alacak olan yüksek lisans öğrencilerimizin deneyimli terapistlerin tecrübelerinden faydalanmalarını sağlarken, diğer yandan da psikolojik destek sürecinin uzman biri tarafından değerlendirilmesine katkı sağlamaktadır. Merkezimizin sağladığı imkanlar ile A.Ü. Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı dahilindeki akademik yetkinliğin desteklenmesi hedeflenmektedir.

Birimde psikolojik destek gereksinimi olanlara hizmet sağlanırken, diğer yandan çeşitli psikolojik tanı örneklemlerini içeren ruh sağlığı alanında koruyucu, önleyici ve müdahale içeren araştırmaların yapılması da hedeflenmektedir. Ayrıca ruh sağlığı alanında çalışanlara, öğrenim görenlere ve toplumu bilinçlendirmeye yönelikte eğitimler verilmesi de amaçlanmaktadır.

Birim direktörü: Dr. Öğr. Üyesi Esra Gül Koçyiğit, esra.kocyigit@altinbas.edu.tr

APAM AID Birimi öğrencilerin araştırma süreçlerinde yardımcı olmak amacıyla Dr. Öğr. Üyesi Duygu Taşfiliz koordinatörlüğünde öğrenci asistanlarımız Alireza Rahmanian ve Farah Aleyna Doğan tarafından bir öğrenci araştırma destek birimi (peer support unit) olarak kurulmuştur. Birim, araştırma fikirleri ve araştırma yürütme süreçlerine ilişkin araştırma soruları hakkında birlikte beyin fırtınası yapmak, araştırma destek programlarına başvuru süreçlerini yönetmek, projelere uygun danışman ile iletişim kurmak, veri toplama ve istatistiksel analizler gibi birçok konu ile alakalı öğrencilere yardım etmek amacıyla oluşturulmuş bir birimdir.

Birim asistanları: Alireza Rahmanian, alireza.rahmanian@org.altinbas.edu.tr; Farah Aleyna Doğan, farah.dogan@org.altinbas.edu.tr