Projeler

Taş ve Sopalardan Hashtag ve Postlara: Kolektif Şiddet Örneği Olarak Sosyal Medyada Linç Eyleminin Sosyal Psikolojik Arka Planı
#BAP
Sağlıklı bir bağlılık mı; yoksa tehlikeli bir bağımlılık mı? Genç yetişkinlikte partner bağımlılığının incelenmesi
#BAP
İlişki Durumunun Romantik İlişkilerde Yaşanan Çatışmalara Etkisi: Algılanan Partner Duyarlılığı ve İlişki Memnuniyetinin Aracı Rolü
#TÜBİTAK2209-A
Çalışma Ortamındaki İç Bitkilendirmenin İyi Oluş ve Tutum Üzerindeki Etkisi
#TÜBİTAK2209-A

Technological Applications in Psychology Competitioni
#TEKNOFEST2023

Kök Ailenin Evlilikte Partner Seçimine Etkisi #TÜBİTAK2209-A